Cabinet Individual de Insolvență

LAURA BANU

Labor omnia vincit — Efortul susținut cucerește totul

Despre noi

Experiența echipei noastre în domeniul insolvenței, a reorganizării și a falimentului, a domeniilor conexe – contencios administrativ și fiscal, recuperarea creanțelor, executări silite, drept penal și civil, conferă societății nostre de insolvență un statut de înalt nivel profesional, exprimat prin excelentele rezultate obținute si transpus în relațiile foarte bune pe care le avem cu clienții noștri.

Ca birou de insolvență, ne asigurăm că suntem permanent receptivi la problemele, necesitățile și obiectivele clienților noștri și totodată că angajamentul asumat față de aceștia va fi respectat de fiecare dată în termenii și limitele impuse de către client, de către creditori și de către instanța de judecată. Seriozitatea societăţii noastrei face ca răspunsul la orice problemă neprevăzută să fie unul prompt și în egală măsură adecvat situației. Abordarea cu profesionalism a acestor situații elimină erorile, confuziile și neclaritățile, oferă siguranță clientului, contribuie la celeritatea soluționării speței juridice și, în cele din urmă, asigură obținerea de către biroul de avocatură a unor rezultate juridice maximale în favoarea acestuia

Echipa noastră, prin experienta dobandita, este solutia
juridica pentru orice societate comercială, indiferent despre ce domeniu este vorba.

Servicii

Insolvență

Faliment și lichidare judiciară

Lichidare voluntară și de drept

Consultanță litigii comerciale

Laura Banu

Contactează-ne!